Bedrijfsmaatschappelijk werk
Inzetten van BMW levert de organisatie winst op bij vergroten van Vitaliteit en voorkomen en verkorten van het ziekteverzuim. Medewerkers zijn immers het kapitaal van het bedrijf en een investering in personeel in het vinden van oplossingen voor problemen in werk en privé, het balans houden in gezond werken en weer snel terugkeren in werk na verzuim kan door het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk het verzuim beperken.

Wij bieden kortdurende hulp of adviseren uw medewerkers bij:

•    conflicten, spanningen in de relatie met collega's, leidinggevende en/of ondergeschikten;
•    gebrek aan motivatie, ervaring van over- en onderbelasting in het werk;
•    onzekerheid over voortbestaan werk, functie of organisatie;
•    verminderd functioneren, disfunctioneren en/of arbeidsongeschiktheid;
•    aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing, functieverandering;
•    ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen;
•    discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie;
•    reïntegratie na langdurig verzuim;
•    verlies van werk of functie;
•    persoonlijke problematiek.

BMW heeft geen pasklare oplossing. Het probeert het probleem te verhelderen, inzicht te geven, achtergronden en oorzaken te ontrafelen, beïnvloedingsmogelijkheden aan te geven en alternatieven onderzoeken. Medewerker en leidinggevenden blijven verantwoordelijk voor de eigen keuzes die daarin gemaakt worden.
BMW heeft een beroepsgeheim en werkt op vrijwillige basis.

Als u aandacht wilt voor het voorkomen van verzuim dan is misschien ons Vitaliteit programma met korte workshops of trainingen iets voor uw bedrijf en medewerkers.De kernboodschap is aandachtmanagement. Aandacht hebben voor jezelf, je werk en om leren gaan met gebeurtenissen op je werk en in je leven. hervinden van een (nieuwe) balans.  De meeste workshops kunnen ook in bedrijfsverband gegeven worden of op de Strijhoeve en zijn geschikt voor individuele medewerkers of teams.

 

Tweedaagse trainingen op de Strijhoeve:

HALT                   - training en coaching voor mensen met burnout klachten

RouwverWerking- hulp bij verlies

I+R=S                   -Investeren+krachten Sparen= Rendement  - voor mensen die vastlopen in hun werk en een oplossing zoeken voor langere termijn.

Overnachting boeken in onze B&B is mogelijk.


U kunt BMW snel inzetten door contact op te nemen via mail info@strijhoeve.nl of 06 17996897